MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Mały Konkurs Recytatorski
dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkół podstawowych
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . .

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w składzie: Magdalena Kruszyńska - Sosnowska, Jolanta Chrostowska - Sufa, Barbara Myszko, Marta Konopka -Dyrektor MOK w Zambrowie
 • W kategorii klas I-III

  • I miejsce - Dorota Cierpisz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
  • I miejsce - Lidia Czajkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie
  • II miejsce - Julia Kozikowska ze Szkoły Podstawowej w Osowcu
  • III miejsce - Adrian Ołdakowski ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie
  • III miejsce - Maria Radomska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie
 • W kategorii klas IV-VI

  • I miejsce - Wiktoria Baczewska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
  • WYRÓŻNIENIE - Anna Misztal ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie
 • Do Wojewódzkiego Finału Konkursu, który odbędzie się dn. 22 maja 2015r. o godz. 10.00 w Białymstoku: WOAK - Spodki, ul. św. Rocha 14.:

  • z kategorii dzieci z klas I-III : Dorota Cierpisz i Lidia Czajkowska
  • z kategorii młodzieży z klas IV-VI : Wiktoria Baczewska

FOTOREPORTAŻ

XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
XXVIII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 15.04.2015r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE POWIATOWYCH ELIMINACJ I KONKURSU:

  15 kwietnia 2015r. godzina 10.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  • Szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.
  • Wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z dziełami o najwyższych walorach artystycznych.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA I OCENY :

  • Konkurs jest imprezą otwartą i odbywa się w kilku etapach (szkolnym, powiatowym, wojewódzkim).
  • Szkoła chcąca zgłosić uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach konkursu zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji Konkursu.
  • Do eliminacji powiatowych mogą być zgłoszone nie więcej niż 2 osoby z każdej szkoły.
  • Recytatorzy mają za zadanie przygotować interpretację dwóch utworów (Uwaga! Nie musi to być klasyczna bajka z morałem!). Uczestnicy będą recytować po jednym utworze, zaś drugi utwór powinien być przygotowany na ewentualne żądanie Komisji Konkursowej.
  • Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
  • Komisja konkursowa powołana przez organizatora powiatowych eliminacji Konkursu oceniając występy dzieci weźmie pod uwagę:
   • - dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka,
   • - formę prezentacji (należy unikać gestów ilustrujących tekst, kostiumów, rekwizytów),
   • - wyrazistość mowy,
   • - ogólny wyraz artystyczny;
  • Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I –III oraz kl. IV - VI
  • Najlepsi recytatorzy (jedna osoba z każdej kategorii wiekowej) przejdą do Wojewódzkiego Finału Konkursu, o którego szczegółach poinformujemy w dniu ogłoszenia werdyktu. Informacje pojawia się również na stronie www.woak.bialystok.com
  • Karty zgłoszenia (w załączeniu) na eliminacje powiatowe należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 2a w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2015r.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA