MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Mały Konkurs Recytatorski
dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkół podstawowych
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . .

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w składzie: Marta Konopka, Barbara Myszko, Jolanta Chrostowska-Sufa, Katarzyna Kulesza
 • W kategorii klas I-III

  • I miejsce - Dorota Cierpisz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
  • II miejsce - Dominika Stypułkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie
  • III miejsce - Weronika Kotowska ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie
  • WYRÓZNIENIE - Julia Kozikowska ze Szkoły Podstawowej w Osowcu
 • W kategorii klas IV-VI

  • I miejsce - Wiktoria Baczewska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
  • II miejsce - Kamila Pietranik ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie
  • III miejsce - Lena Gromek ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie
  • WYRÓŻNIENIE - Paweł Olszewski ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie
 • Do Wojewódzkiego Finału Konkursu, który odbędzie się dn. 23 maja 2014r. o godz. 10.00 w Białymstoku: WOAK - Spodki, ul. św. Rocha 14.:

  • z kategorii dzieci z klas I-III : Dorota Cierpisz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
  • z kategorii młodzieży z klas IV-VI : Wiktoria Baczewska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
 • FOTOREPORTAŻ

  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  XXVII Mały Konkurs Recytatorski Zambrów dnia 7.04.2014r.
  • I. ORGANIZATOR

   Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
   ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

  • II. TERMIN I MIEJSCE POWIATOWYCH ELIMINACJ I KONKURSU:

   7 kwietnia 2014r. godzina 10.00

   Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

  • III. CEL KONKURSU

   • Szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.
   • Wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z dziełami o najwyższych walorach artystycznych.
  • IV. ZASADY UCZESTNICTWA I OCENY :

   • Konkurs jest imprezą otwartą i odbywa się w kilku etapach (szkolnym, powiatowym, wojewódzkim).
   • Szkoła chcąca zgłosić uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach konkursu zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji Konkursu.
   • Do eliminacji powiatowych mogą być zgłoszone nie więcej niż 2 osoby z każdej szkoły.
   • Recytatorzy mają za zadanie przygotować interpretację dwóch utworów (Uwaga! Nie musi to być klasyczna bajka z morałem!). Uczestnicy będą recytować po jednym utworze, zaś drugi utwór powinien być przygotowany na ewentualne żądanie Komisji Konkursowej.
   • Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
   • Komisja konkursowa powołana przez organizatora powiatowych eliminacji Konkursu oceniając występy dzieci weźmie pod uwagę:
    • - dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka,
    • - formę prezentacji (należy unikać gestów ilustrujących tekst, kostiumów, rekwizytów),
    • - wyrazistość mowy,
    • - ogólny wyraz artystyczny;
   • Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I –III oraz kl. IV - VI
   • Najlepsi recytatorzy (jedna osoba z każdej kategorii wiekowej) przejdą do Wojewódzkiego Finału Konkursu, o którego szczegółach poinformujemy w dniu ogłoszenia werdyktu. Informacje pojawia się również na stronie www.woak.bialystok.com
   • Karty zgłoszenia (w załączeniu) na eliminacje powiatowe należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 2a w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2014r.
  • KARTA ZGŁOSZENIOWA