MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

May Konkurs Recytatorski
dla dzieci i modziey klas I-VI szk podstawowych
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . .

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w skadzie: Marta Konopka, Barbara Myszko, Jolanta Chrostowska-Sufa, Katarzyna Kulesza
 • W kategorii klas I-III

  • I miejsce - Dorota Cierpisz ze Szkoy Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
  • II miejsce - Dominika Stypukowska ze Szkoy Podstawowej Nr 5 w Zambrowie
  • III miejsce - Weronika Kotowska ze Szkoy Podstawowej w Winiewie
  • WYRZNIENIE - Julia Kozikowska ze Szkoy Podstawowej w Osowcu
 • W kategorii klas IV-VI

  • I miejsce - Wiktoria Baczewska ze Szkoy Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
  • II miejsce - Kamila Pietranik ze Szkoy Podstawowej Nr 5 w Zambrowie
  • III miejsce - Lena Gromek ze Szkoy Podstawowej Nr 4 w Zambrowie
  • WYRӯNIENIE - Pawe Olszewski ze Szkoy Podstawowej w Winiewie
 • Do Wojewdzkiego Finau Konkursu, ktry odbdzie si dn. 23 maja 2014r. o godz. 10.00 w Biaymstoku: WOAK - Spodki, ul. w. Rocha 14.:

  • z kategorii dzieci z klas I-III : Dorota Cierpisz ze Szkoy Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
  • z kategorii modziey z klas IV-VI : Wiktoria Baczewska ze Szkoy Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
 • FOTOREPORTA

  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  XXVII May Konkurs Recytatorski Zambrw dnia 7.04.2014r.
  • I. ORGANIZATOR

   Miejski Orodek Kultury w Zambrowie
   ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

  • II. TERMIN I MIEJSCE POWIATOWYCH ELIMINACJ I KONKURSU:

   7 kwietnia 2014r. godzina 10.00

   Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

  • III. CEL KONKURSU

   • Szerzenie kultury jzyka i pikna ywego sowa.
   • Wychowanie estetyczne przez kontakt z literatur dziecic i modzieow, z dzieami o najwyszych walorach artystycznych.
  • IV. ZASADY UCZESTNICTWA I OCENY :

   • Konkurs jest imprez otwart i odbywa si w kilku etapach (szkolnym, powiatowym, wojewdzkim).
   • Szkoa chcca zgosi uczniw do wzicia udziau w powiatowych eliminacjach konkursu zobowizana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji Konkursu.
   • Do eliminacji powiatowych mog by zgoszone nie wicej ni 2 osoby z kadej szkoy.
   • Recytatorzy maj za zadanie przygotowa interpretacj dwch utworw (Uwaga! Nie musi to by klasyczna bajka z moraem!). Uczestnicy bd recytowa po jednym utworze, za drugi utwr powinien by przygotowany na ewentualne danie Komisji Konkursowej.
   • Czas wystpu nie moe przekracza 5 minut.
   • Komisja konkursowa powoana przez organizatora powiatowych eliminacji Konkursu oceniajc wystpy dzieci wemie pod uwag:
    • - dostosowanie repertuaru do wieku i wraliwoci emocjonalnej dziecka,
    • - form prezentacji (naley unika gestw ilustrujcych tekst, kostiumw, rekwizytw),
    • - wyrazisto mowy,
    • - oglny wyraz artystyczny;
   • Konkurs oceniany bdzie w dwch kategoriach wiekowych: kl. I III oraz kl. IV - VI
   • Najlepsi recytatorzy (jedna osoba z kadej kategorii wiekowej) przejd do Wojewdzkiego Finau Konkursu, o ktrego szczegach poinformujemy w dniu ogoszenia werdyktu. Informacje pojawia si rwnie na stronie www.woak.bialystok.com
   • Karty zgoszenia (w zaczeniu) na eliminacje powiatowe naley dostarczy do siedziby Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyskiego 2a w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2014r.
  • KARTA ZGOSZENIOWA