MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

OGŁOSZENIA

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
Ogłasza przetarg nieograniczona na Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji i modernizacji energetycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie wg wymagań zawartych w audycie energetycznym z lipca 2023 r., Decyzji WPN.6401.221.2023.DO Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białystoku.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE AUDYT DECYZJA WZÓR UMOWAY

Opublikowano dnia 23 listopada 2023r.