MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

REGIONALNA IZBA HISTORYCZNA

W marcu 2000 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie powstała Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie, której pomysłodawcą był Jarosław Strenkowski. W ciągu 14 lat Regionalna Izba Historyczna cztero krotnie zmieniała swoją siedzibę Obecnie Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka w Zambrowie mieści się przy Alei Wojska Polskiego 25

Telefon kontaktowy: 86 271 01 25