MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

STUDIO MUZYCZNE ART

Zespół Instrumentalny „Camerata” działa od września 2002r. przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Występują w nim uczniowie i absolwenci PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Zespół prowadzi pani Mariola Zalewska – nauczyciel klasy skrzypiec zambrowskiej szkoły muzycznej.

„Camerata” wykonuje głównie utwory muzyki poważnej, ale również z okazji Świąt Bożego Narodzenia zespół przygotował specjalny repertuar kolęd, które prezentował w MOK (wieczór kolęd), w zambrowskich kościołach. We wrześniu 2004r. zespół wydał swoja pierwszą płytę pt. „Rozrywka i klasyka z CAMERATĄ. Zespół stale poszerza repertuar i podnosi jego poziom wykonawczy.

Zespół Camerata uświetnia swoimi występami różnego rodzaju uroczystości miejskie i powiatowe.

Instruktor: Mariola Zalewska