MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE
informuje o możliwości uczestnictwa w organizowanych przez MOK
w roku szkolnym 2016 / 2017
kołach zainteresowań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

ZAPISY NA ZAJĘCIA BEZPOŚREDNIO U INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH POSZCZEGÓLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ !!!