MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Data publikacji: 29-03-2021 r.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Data publikacji: 29-03-2021 r.

Inspektor Ochrony Danych: Anna Predko-Maliszewska, inspektor @ mokzabrow . pl