MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Mały Konkurs Recytatorski
dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkół podstawowych
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . .

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w składzie: Marta Konopka- Przewodnicząca, Elżbieta Mystkowska, Katarzyna Powichrowska, Barbara Myszko, po wysłuchaniu 11 uczestników przynała miesjca:
 • W kategorii klas I-III (7 uczestników)

  • I miejsce - Dorota Cierpisz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie
  • I miejsce - Anna Misztal, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie
  • II miejsce - Patrycja Przychodzeń, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
  • III miejsce - Wiktoria Gosk, Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie
 • W kategorii klas IV-VI

  • I miejsce - Wiktoria Baczewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie(4 uczestników)
  • II miejsce - Kinga Sadowska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie
  • III miejsce - Marzena Dzierka, Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej
  • WYRÓŻNIENIE - Oliwia Wyszyńska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

FOTOREPORTAŻ

Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Małego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrów 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • TERMIN I MIEJSCE POWIATOWYCH ELIMINACJ I KONKURSU:

  8 kwietnia 2013r. , godzina 10.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • CEL KONKURSU

  • Szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.
  • Wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z dziełami o najwyższych walorach artystycznych.
 • ZASADY UCZESTNICTWA I OCENY :

  • Konkurs jest imprezą otwartą i odbywa się w kilku etapach (szkolnym, powiatowym, wojewódzkim).
  • Szkoła chcąca zgłosić uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach konkursu zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji Konkursu.
  • Do eliminacji powiatowych mogą być zgłoszone nie więcej niż 2 osoby z każdej szkoły.
  • Recytatorzy mają za zadanie przygotować interpretację dwóch utworów (Uwaga! Nie musi to być klasyczna bajka z morałem!). Będą recytować po jednym utworze, zaś drugi utwór powinien być przygotowany na ewentualne żądanie Komisji konkursowej.
  • Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
  • Komisja konkursowa powołana przez organizatora powiatowych eliminacji Konkursu oceniając występy dzieci weźmie pod uwagę:
   • - dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka,
   • - formę prezentacji (należy unikać gestów ilustrujących tekst, kostiumów, rekwizytów),
   • - wyrazistość mowy,
   • - ogólny wyraz artystyczny;
  • Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I –III oraz kl. IV - VI
  • Najlepsi recytatorzy (jedna osoba z każdej kategorii wiekowej) przejdą do Wojewódzkiego Finału Konkursu, który odbędzie się dnia 23 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury „Spodki” w Białymstoku przy ulicy Św. Rocha 14.
  • Karty zgłoszenia (w załączeniu) na eliminacje powiatowe należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 2a w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2012r. Regulamin powiatowych eliminacji Konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: www.mokzambrow.pl
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA