MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

May Konkurs Recytatorski
dla dzieci i modziey klas I-VI szk podstawowych
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . .

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w skadzie: Marta Konopka- Przewodniczca, Elbieta Mystkowska, Katarzyna Powichrowska, Barbara Myszko, po wysuchaniu 11 uczestnikw przynaa miesjca:
 • W kategorii klas I-III (7 uczestnikw)

  • I miejsce - Dorota Cierpisz, Szkoa Podstawowa nr 3 w Zambrowie
  • I miejsce - Anna Misztal, Szkoa Podstawowa nr 5 w Zambrowie
  • II miejsce - Patrycja Przychodze, Szkoa Podstawowa nr 4 w Zambrowie
  • III miejsce - Wiktoria Gosk, Szkoa Podstawowa w Starym Skarynie
 • W kategorii klas IV-VI

  • I miejsce - Wiktoria Baczewska, Szkoa Podstawowa nr 3 w Zambrowie(4 uczestnikw)
  • II miejsce - Kinga Sadowska, Szkoa Podstawowa nr 5 w Zambrowie
  • III miejsce - Marzena Dzierka, Szkoa Podstawowa w Paproci Duej
  • WYRӯNIENIE - Oliwia Wyszyska, Szkoa Podstawowa nr 4 w Zambrowie

FOTOREPORTA

Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
Maego Konkursu Recytatorskiego BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . MOK Zambrw 2013
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . . 8.04.2013r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • TERMIN I MIEJSCE POWIATOWYCH ELIMINACJ I KONKURSU:

  8 kwietnia 2013r. , godzina 10.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • CEL KONKURSU

  • Szerzenie kultury jzyka i pikna ywego sowa.
  • Wychowanie estetyczne przez kontakt z literatur dziecic i modzieow, z dzieami o najwyszych walorach artystycznych.
 • ZASADY UCZESTNICTWA I OCENY :

  • Konkurs jest imprez otwart i odbywa si w kilku etapach (szkolnym, powiatowym, wojewdzkim).
  • Szkoa chcca zgosi uczniw do wzicia udziau w powiatowych eliminacjach konkursu zobowizana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji Konkursu.
  • Do eliminacji powiatowych mog by zgoszone nie wicej ni 2 osoby z kadej szkoy.
  • Recytatorzy maj za zadanie przygotowa interpretacj dwch utworw (Uwaga! Nie musi to by klasyczna bajka z moraem!). Bd recytowa po jednym utworze, za drugi utwr powinien by przygotowany na ewentualne danie Komisji konkursowej.
  • Czas wystpu nie moe przekracza 5 minut.
  • Komisja konkursowa powoana przez organizatora powiatowych eliminacji Konkursu oceniajc wystpy dzieci wemie pod uwag:
   • - dostosowanie repertuaru do wieku i wraliwoci emocjonalnej dziecka,
   • - form prezentacji (naley unika gestw ilustrujcych tekst, kostiumw, rekwizytw),
   • - wyrazisto mowy,
   • - oglny wyraz artystyczny;
  • Konkurs oceniany bdzie w dwch kategoriach wiekowych: kl. I III oraz kl. IV - VI
  • Najlepsi recytatorzy (jedna osoba z kadej kategorii wiekowej) przejd do Wojewdzkiego Finau Konkursu, ktry odbdzie si dnia 23 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w Wojewdzkim Orodku Animacji Kultury Spodki w Biaymstoku przy ulicy w. Rocha 14.
  • Karty zgoszenia (w zaczeniu) na eliminacje powiatowe naley dostarczy do siedziby Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyskiego 2a w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2012r. Regulamin powiatowych eliminacji Konkursu oraz kart zgoszenia mona pobra ze strony internetowej: www.mokzambrow.pl
 • KARTA ZGOSZENIOWA