MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Mały Konkurs Recytatorski
dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkół podstawowych
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . .

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE POWIATOWYCH ELIMINACJI I KONKURSU:

  13 kwietnia 2022 r. godzina 10.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  • Szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa.
  • Wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową, z dziełami o najwyższych walorach artystycznych.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA I OCENY :

  • Konkurs jest imprezą otwartą i odbywa się w dwóch etapach (szkolnym, powiatowym).
  • Szkoła chcąca zgłosić uczniów do wzięcia udziału w powiatowych eliminacjach konkursu zobowiązana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji Konkursu.
  • Do eliminacji powiatowych mogą być zgłoszone nie więcej niż 2 osoby z każdej kategorii wiekowej.
  • Recytatorzy mają za zadanie przygotować interpretację dwóch utworów (Uwaga! Nie musi to być klasyczna bajka z morałem!). Uczestnicy będą recytować po jednym utworze, zaś drugi utwór powinien być przygotowany na ewentualne żądanie Komisji Konkursowej.
  • Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
  • Komisja konkursowa powołana przez organizatora powiatowych eliminacji Konkursu oceniając występy dzieci weźmie pod uwagę:
   • - dostosowanie repertuaru do wieku i wrażliwości emocjonalnej dziecka,
   • - formę prezentacji (należy unikać gestów ilustrujących tekst, kostiumów, rekwizytów),
   • - wyrazistość mowy,
   • - ogólny wyraz artystyczny;
  • Konkurs oceniany będzie w kategoriach wiekowych: kl. I-III, IV-VI oraz kl. VII - VIII
  • Karty zgłoszenia wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku (w załączeniu) na eliminacje powiatowe należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego 2a w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2022r.
 • RODO

 • KARTA ZGŁOSZEŃ