MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
"JA TE MAM TALENT"

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Agnieszka Jakubicz, Krzysztof Witkowski, Stanisaw Myski przyznaa miejsca:
 • W kategorii solistw

  • I MIEJSCE:

   Magorzata Deskiewicz z Miejskiego Przedszkola NR 1 w Zambrowie
   Konrad Kulesza z Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie
   Stanisaw Olszewski z Miejskiego Przedszkola NR 3 w Zambrowie
  • II MIEJSCE:

   Weronika Gosiewska z Miejskiego Przedszkola NR 1 w Zambrowie
  • III MIEJSCE:

   Nadia Maria Bazylak z Gminnego Przedszkola w Szumowie
  • WYRӯNIENIE:

   Anna Wdoowska z Miejskiego Przedszkola NR 1 w Zambrowie
  • WYRӯNIENIE:

   Sebastian Tabdzki z Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie
  • WYRӯNIENIE:

   Maciej Lipski z Miejskiego Przedszkola NR 6 w Zambrowie
 • W kategorii zespow rodzinnych

  • I MIEJSCE:

   Maja Pooska i Julia Pooska z Miejskiego Przedszkola NR 6 w Zambrowie
  • III MIEJSCE:

   Zuzanna Radziejewska i Justyna Radziejewska z Gminnego Przedszkola w Szumowie

FOTOREPORTA

KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW "JA TE MAM TALENT" - Zambrw 17.03.2015r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  17 marca 2015 roku, godzina 9.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. KATEGORIE

  • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz do ich rodzicw.
  • Kategorie:
   • - solista,
   • - zesp rodzinny (dziecko + rodzic(e))
   Uwaga! Solici z towarzyszeniem chrkw lub grup tanecznych nie bd kwalifikowani do udziau w eliminacjach wojewdzkich!
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Kwalifikacji do udziau w Konkursie dokonuj poszczeglne Przedszkola zgaszajce kandydatw.
  • Jedna placwka moe zgosi maksymalnie 8 uczestnikw.
  • Nie ma moliwoci zmiany uczestnikw podanych w kartach zgoszenia.
  • Karty zgoszenia naley dostarczy do siedziby Organizatora do dnia 05 marca 2015 roku.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce Konkursu na koszt wasny.
 • V. REPERTUAR I AKOMPANIAMENT

  • Kady uczestnik prezentuje dowolnie wybran jedn piosenk dostosowan do swojego wieku i moliwoci wykonawczych.
  • Nie ma moliwoci zmiany tytuu piosenki podanej w karcie zgoszenia.
  • Opiekunowie zobowizani s dostarczy Organizatorowi pyt CD zawierajc podkad muzyczny (pyta nie moe by zapisana w rozszerzeniu MP3).
  • Uczestnikowi Konkursu moe towarzyszy akompaniujca na ywo osoba dorosa.
  • Dopuszczalny jest rwnie wystp bez akompaniamentu oraz podkadu muzycznego.
 • VI. OCENA I NAGRODY

  • Uczestnikw Konkursu oceni profesjonalna Komisja konkursowa powoana przez Organizatora.
  • Komisja konkursowa oceni:
   • - dobr repertuaru,
   • - muzykalno dziecka,
   • - oglny wyraz artystyczny.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymaj dyplomy.
  • Maksymalnie 3 laureatw wytypowanych przez Komisj konkursow wemie udzia w XXIII Wojewdzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolakw "Mama, Tata i Ja", o ktrego terminie laureaci zostan poinformowani w dniu ogoszenia wynikw XV KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW ''JA TE MAM TALENT"
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA