MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
"JA TEŻ MAM TALENT"

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  14 marca 2012 roku, godzina 10.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz do ich rodziców.
  • Kategorie:
   • solista,
   • zespół rodzinny (dziecko + rodzic(e))
   Uwaga! Soliści z towarzyszeniem chórków lub grup tanecznych nie będą kwalifikowani do udziału w eliminacjach wojewódzkich!
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Kwalifikacji do udziału w Konkursie dokonują poszczególne Przedszkola zgłaszające kandydatów.
  • Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 8 uczestników.
  • Nie ma możliwości zmiany uczestników podanych w kartach zgłoszenia.
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 2 marca 2012 roku.
  • Uczestnicy docierają na miejsce Konkursu na koszt własny.
 • V. REPERTUAR I AKOMPANIAMENT

  • Każdy uczestnik prezentuje dowolnie wybraną jedną piosenkę dostosowaną do swojego wieku i możliwości wykonawczych.
  • Nie ma możliwości zmiany tytułu piosenki podanej w karcie zgłoszenia.
  • Opiekunowie zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi płytę CD zawierającą podkład muzyczny (płyta nie może być zapisana w rozszerzeniu MP3).
  • Uczestnikowi Konkursu może towarzyszyć akompaniująca na żywo osoba dorosła.
  • Dopuszczalny jest również występ bez akompaniamentu oraz podkładu muzycznego.
 • VI. OCENA I NAGRODY

  • Uczestników Konkursu oceni profesjonalna Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
  • Komisja konkursowa oceni:
   • dobór repertuaru,
   • muzykalność dziecka,
   • ogólny wyraz artystyczny.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
  • Maksymalnie 3 laureaci wytypowani przez Komisję konkursową wezmą udział w XX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "Mama, Tata i Ja", który odbędzie się 11 maja 2012 roku w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury "Spodki" w Białymstoku przy ulicy Św. Rocha 14.