MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
"JA TEŻ MAM TALENT"

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w składzie: Halina Bielicka, Dariusz Kryszpiniuk i Andrzej Knapkiewicz przyznała miejsca:
 • W kategorii solistów

  • I MIEJSCE:

   Natalia Zambrzycka z Miejskiego Przedszkole nr 1 w Zambrowie - AKADEMIA MALUCHA
   Adrianna Cholewicka z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie
  • II MIEJSCE:

   Alicja Groszfeld ze Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu
  • II MIEJSCE:

   Oliwia Julia Grabowska z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie
  • WYRÓŻNIENIE:

   Oliwia Duchnowska z Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rutkach Kossakach
  • WYRÓŻNIENIE:

   Bartosz Liżewski ze Szkoły Podstawowej w Osowcu
  • WYRÓŻNIENIE:

   Martyna Mężyńska ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie
  • WYRÓŻNIENIE:

   Patrycja Rogulska z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie
 • W kategorii zespołów rodzinnych

  • I MIEJSCE:

   Małgorzata Mieczkowska z mamą Eweliną z Gminnego Przedszkola w Szumowie
  • II MIEJSCE:

   Maria Łaska z mamą Martą z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zambrowie AKADEMIA MALUCHA

FOTOREPORTAŻ

KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "JA TEŻ MAM TALENT" - Zambrów 12.03.2014r.

WIDEORELACJA

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  12 marca 2014 roku, godzina 9.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. KATEGORIE

  • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz do ich rodziców.
  • Kategorie:
   • - solista,
   • - zespół rodzinny (dziecko + rodzic(e))
   Uwaga! Soliści z towarzyszeniem chórków lub grup tanecznych nie będą kwalifikowani do udziału w eliminacjach wojewódzkich!
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Kwalifikacji do udziału w Konkursie dokonują poszczególne Przedszkola zgłaszające kandydatów.
  • Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 8 uczestników.
  • Nie ma możliwości zmiany uczestników podanych w kartach zgłoszenia.
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 03 marca 2014 roku.
  • Uczestnicy docierają na miejsce Konkursu na koszt własny.
 • V. REPERTUAR I AKOMPANIAMENT

  • Każdy uczestnik prezentuje dowolnie wybraną jedną piosenkę dostosowaną do swojego wieku i możliwości wykonawczych.
  • Nie ma możliwości zmiany tytułu piosenki podanej w karcie zgłoszenia.
  • Opiekunowie zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi płytę CD zawierającą podkład muzyczny (płyta nie może być zapisana w rozszerzeniu MP3).
  • Uczestnikowi Konkursu może towarzyszyć akompaniująca na żywo osoba dorosła.
  • Dopuszczalny jest również występ bez akompaniamentu oraz podkładu muzycznego.
 • VI. OCENA I NAGRODY

  • 1. Uczestników Konkursu oceni profesjonalna Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
  • Komisja konkursowa oceni:
   • - dobór repertuaru,
   • - muzykalność dziecka,
   • - ogólny wyraz artystyczny.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
  • Maksymalnie 3 laureatów wytypowanych przez Komisję konkursową weźmie udział w XXII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "Mama, Tata i Ja", o którego terminie laureaci zostaną poinformowani w dniu ogłoszenia wyników XIV KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW ''JA TEŻ MAM TALENT"
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA