MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

FOTOREPORTA

NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.
NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY - MOK Zambrw 4.12.2013 r.

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Marta Konopka, Elbieta Sasinowska, Sylwia Korpalska, Wodzimierz Dbkowski ocenia stroiki boonarodzeniowe wykonane przez zespoy biorc pod uwag: kompozycj, uyte materiay, estetyk wykonania oraz pomysowo.
 • W KATEGORII DZIECI ZE SZKӣ PODSTAWOWYCH klas I III

  • I MIEJSCE:


   Wiktoria Kalinowska, Jakub Michalski, Karol askarzewski ze Szkoy Podstawowej nr 5 w Zambrowie
  • II MIEJSCE:

   Natalia Zauska, Marta ebrowska, Eryk Rbiszewski z Orodka Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie
  • III MIEJSCE:

   nie przyznano
  • WYRӯNIENIE: nie przyznano
 • W KATEGORII DZIECI ZE SZKӣ PODSTAWOWYCH klas IV - VI

  • I MIEJSCE:

   Zuzanna Dbrowska, Karolina atka, Julia Modzelewska ze Szkoy Podstawowej nr 4 w Zambrowie
  • II MIEJSCE:

   Kinga Targoska, Izabela Wojsz, Amelia Pirkowska ze Szkoy Podstawowej nr 4 w Zambrowie
  • III MIEJSCE:

   Wiktoria Ciecierska, Magorzata Cieszkowska, Mateusz Gronostajski ze Szkoy Podstawowej w Koomyi
  • WYRӯNIENIE:

   Jan Cieszkowski, Eryk Gosk, Paulina wicka ze Szkoy Podstawowej w Koomyi
 • W KATEGORII MODZIEY Z SZKӣ PONADGIMNAZJALNYCH

  • I MIEJSCE:

   Magorzata Rogoziska, Wioleta Urbaska, Justyna Urbanik ze Zespou Szk nr 1 w Zambrowie
  • II MIEJSCE:

   Marianna Polit, Weronika Kotowska, Anna Grzymaa z Zespou Szk Agroprzedsibiorczoci w Zambrowie
  • III MIEJSCE:

   Martyna Biaa, Agnieszka Wnorowska, Katarzyna Krajewska z Zespou Szk nr 1 w Zambrowie
  • WYRӯNIENIE:

   Ewa Maleszewska, Milena Nowacka, Magdalena Pasternak z Bursy Szkolnej w Zambrowie
  • WYRӯNIENIE:

   Anna Muszyska, Joanna Muszyska, Anita Kozowska ze Zespou Szk Agroprzedsibiorczoci w Zambrowie
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  4 grudnia 2013r. godz. 12.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do 4 grup wiekowych:
   • - dzieci z klas I-III szk podstawowych,
   • - dzieci z klas IV-VI szk podstawowych,
   • - modziey z gimnazjw,
   • - modziey ze szk ponadgimnazjalnych.
  • Kada szkoa moe zgosi maksymalnie 2 zespoy.
  • Kady zesp moe liczy maksymalnie 3 czonkw (uczniw tej samej klasy).
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na koszt wasny w towarzystwie opiekunw.
  • Karty zgoszenia naley dostarczy do siedziby Organizatora do 29 listopada 2013r.
 • IV. ZASADY KONKURSU

  • Materiay niezbdne do wykonania stroikw przynosz uczestnicy konkursu.
  • Dozwolone s tylko naturalne materiay.
  • Kady zesp bdzie mg wykona tylko 1 stroik.
  • Na wykonanie stroikw przewidziano 60 minut.
  • Stroiki od podstaw komponowane bd podczas konkursu.
  • Stroiki wykonane podczas konkursu przejd na wasno Organizatora.
 • V. OCENA I NAGRODY

  • Stroiki oceni komisja powoana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena bdzie dokonana zgodnie z grupami wiekowymi okrelonymi w rozdziale trzecim.
  • Ocena prac oraz wrczenie nagrd i dyplomw nastpi w dniu konkursu.
 • VI. POSTANOWIENIA OGLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu jeli liczba zgoszonych zespow bdzie mniejsza ni 4.
  • Wszelkich informacji udziela Organizator.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania