MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

NAJPIKNIEJSZY STROIK BOONARODZENIOWY

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Elbieta Sasinowska, Sylwia Korpalska, Wodzimierz Dbkowski ocenia stroiki boonarodzeniowe wykonane przez 3 zespoy biorc pod uwag: kompozycj, uyte materiay, estetyk wykonania oraz pomysowo (przydzielajc za kade z kryteriw od 1 do 5 punktw).
 • W KATEGORII DZIECI ZE SZKӣ PODSTAWOWYCH klas I III (1 zesp)

  • I MIEJSCE: Zesp ze Szkoy Podstawowej nr 3 w Zambrowie w skadzie: Maja Skaryska, Natalia aska, Amelia Pirkowska
  • II MIEJSCE: nie przyznano
  • III MIEJSCE: nie przyznano
  • WYRӯNIENIE: nie przyznano
 • W KATEGORII DZIECI ZE SZKӣ PODSTAWOWYCH klas IV - VI (nieobecno zgoszonego zespou)

  • I MIEJSCE: nie przyznano
  • II MIEJSCE: nie przyznano
  • III MIEJSCE: nie przyznano
  • WYRӯNIENIE: nie przyznano
 • W KATEGORII MODZIEY Z GIMNAZJUM (2 zespoy)

  • I MIEJSCE Zesp Szk w Koakach Kocielnych w skadzie: Magdalena Zawistowska, Magdalena Winiewska, Joanna Jemielity
  • II MIEJSCE Zesp Szk w Koakach Kocielnych w skadzie: Aneta Olszewska, Magdalena Chrostowska, Marta Konopka.
  • III MIEJSCE: nie przyznano
  • WYRӯNIENIE: nie przyznano
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  5 grudnia 2012r. godz. 12.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do 4 grup wiekowych:
   • dzieci z klas I-III szk podstawowych,
   • dzieci z klas IV-VI szk podstawowych,
   • modziey z gimnazjw,
   • modziey ze szk ponadgimnazjalnych.
  • Kada szkoa moe zgosi maksymalnie 2 zespoy.
  • Kady zesp moe liczy maksymalnie 3 czonkw (uczniw tej samej klasy).
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na koszt wasny w towarzystwie opiekunw.
  • Karty zgoszenia naley dostarczy do siedziby Organizatora do 3 grudnia 2012r.
 • IV. ZASADY KONKURSU

  • Materiay niezbdne do wykonania stroikw przynosz uczestnicy konkursu.
  • Dozwolone s tylko naturalne materiay.
  • Kady zesp bdzie mg wykona tylko 1 stroik.
  • Na wykonanie stroikw przewidziano 60 minut.
  • Stroiki od podstaw komponowane bd podczas konkursu.
  • Stroiki wykonane podczas konkursu przejd na wasno Organizatora.
 • V. OCENA I NAGRODY

  • Stroiki oceni komisja powoana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena bdzie dokonana zgodnie z grupami wiekowymi okrelonymi w rozdziale trzecim.
  • Ocena prac oraz wrczenie nagrd i dyplomw nastpi w dniu konkursu.
 • VI. POSTANOWIENIA OGLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu jeli liczba zgoszonych zespow bdzie mniejsza ni 4.
  • Wszelkich informacji udziela Oraganizator.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania