MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  16 grudnia 2015r. godz. 10.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do 4 grup wiekowych:
   • - dzieci z klas I-III szk podstawowych,
   • - dzieci z klas IV-VI szk podstawowych,
   • - modziey z gimnazjw,
   • - modziey ze szk ponadgimnazjalnych.
  • Kada szkoa moe zgosi maksymalnie 2 zespoy.
  • Kady zesp moe liczy maksymalnie 3 czonkw (uczniw tej samej klasy).
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na koszt wasny w towarzystwie opiekunw.
  • Karty zgoszenia naley dostarczy do siedziby Organizatora do 9 grudnia 2014.
 • IV. ZASADY KONKURSU

  • Materiay niezbdne do wykonania stroikw przynosz uczestnicy konkursu.
  • Dozwolone s tylko naturalne materiay.
  • Kady zesp bdzie mg wykona tylko 1 stroik.
  • Na wykonanie stroikw przewidziano 60 minut.
  • Stroiki od podstaw komponowane bd podczas konkursu.
  • Stroiki wykonane podczas konkursu przejd na wasno Organizatora.
 • V. OCENA I NAGRODY

  • Stroiki oceni komisja powoana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena bdzie dokonana zgodnie z grupami wiekowymi okrelonymi w rozdziale trzecim.
  • Ocena prac oraz wrczenie nagrd i dyplomw nastpi w dniu konkursu.
 • VI. POSTANOWIENIA OGLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu jeli liczba zgoszonych zespow bdzie mniejsza ni 4.
  • Wszelkich informacji udziela Organizator.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania