MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  13 stycznia 2024 roku

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

  Początek Przeglądu o godzinie 10:00 - przyjazd zespołów co najmniej na godzinę przed planowanym występem.

 • III. CEL PZEGLĄDU

  • Prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do:
   - świąt (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc),
   - uroczystości rodzinnych (wesele, chrzciny, rajby),
   - zwyczajów związanych z pracą na roli i w gospodarstwie domowym (kiszenie kapusty, dożynki).
  • Upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.
 • IV. ZASADY REGULAMINOWE

  • Przegląd adresowany jest do: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych które:
   - przygotują i przedstawią program zaczerpnięty z autentycznego folkloru z zachowaniem wierności tradycji regionalnej
   - lub opracują program wykorzystujący elementy tradycji regionalnej.
  • Czas prezentacji dla wszystkich występujących zespołów (oprócz herodów) nie może przekroczyć 40 min.
  • Spektakle oceniane będą w dwóch kategoriach:
   - teatru wiernego tradycji, gdzie pod uwagę zostanie wzięta: autentyczność rekwizytów, kostiumów, gwary, a także zgodność scenariusza z miejscową tradycją,
   - teatru wykorzystującego elementy tradycji, gdzie oceniane będą: budowa scenariusza, reżyseria, scenografia, kultura języka.
  • Uczestnicy docierają na miejsce Przeglądu na koszt własny lub instytucji delegującej. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej.
  • Spektakle oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a zwycięzcy zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.
  • Dodatkowych informacji dotyczących Przeglądu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie pod numerem telefonu 86 / 271-27-99.
  • Karty zgłoszenia wraz z listą uczestników (w załączeniu) należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w nieprzekraczalnym terminie 9 stycznia 2024 roku.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania