MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW OBRZĘDOWYCH

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Grunwaldzka 1, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  Starosta Powiatu Zambrowskiego

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  15.01.2011r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie

  ul. Magazynowa 13 godz. 10.00

 • III. CEL IMPREZY

  • Kontynuowanie tradycyjnego kolędowania osadzonego w tradycji lokalnej
  • Ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespołów kolędujących zgodnie z tradycją
 • UCZESTNICY

  • Zespoły dziecięce i młodzieżowe (przedszkola, szkoły podstawowe,gimnazja i szkoły średnie).
  • Osoby dorosłe
 • OCENA I NAGRODY

  • Czas trwania spektaklu nie może przekraczać (oprócz herodów) 10 minut.
  • Komisję konkursową powoła organizator.
  • Kryteria oceny:
   - zgodność z tradycją
   - rekwizyty i przebrania
   - maniera wykonawcza
   - poziom i ogólny wyraz artystyczny
  • Najleprze zespoły otrzymają nagrody przydzielone przez komisjękonkursową.
  • Maksymalnie 2 zespoły zostaną wytypowane do wzięcia udziału w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych - Hajnówka 2011, który odbędzie się w dniu 30.01.2011r.
  • KARTĘ UCZESTNICTWA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SIEDZIBY ORGANIZATORA DO 11.01.2011r.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Uczestnicy docierają na miejsce Przeglądu na koszt własny lub instytucji delegującej.
  • Organizator zapewni aparaturę nagłaśniającą.
  • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzygnie organizator.

Uczestnicy

 • Grupa teatralna „Ogniki”

  ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
 • Grupa teatralna „Mały Teatrzyk”

  z Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w Zambrowie
 • Koło teatralne „Wesołe Skrzaty”

  ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie
 • Grupa teatralna „Rozśpiewane aniołki”

  ze Szkoły Podstawowej w Rutkach
 • Grupa teatralna „Zambrusie”

  ze Stowarzyszenia „Szansa” w Zambrowie
 • Kolędnicy „Gwiazdeczki”

  z Miejskiego Przedszkola nr 1 W Zambrowie

A tak to wyglądało okiem Bożeny Rytwińskiej

A tak to wyglądało okiem Jacka Bartnickiego

Wyniki

 • Komisja konkursowa w składzie:

  1. Agnieszka Krasinkiewicz

  2. Andrzej Kozłowski

  3. Zygmunt Ciesielski

 • Komisja konkursowa oceniając występy poszczególnych zespołów wzięła pod uwagę:

  - w spektaklach wiernych tradycji: autentyczność rekwizytów, kostiumów, gwary oraz zgodność scenariusza z miejscową tradycją,
  - w spektaklach wykorzystujących elementy tradycji: budowę scenariusza, reżyserię, scenografię i kulturę języka.
  • W KATEGORII TEATRU WIERNEGO TRADYCJI:

  • I miejsce Koło Teatralne „Wesołe Skrzaty” SP NR 4 w Zambrowie
  • II miejsce Grupa Teatralne „Zambrusie” Stowarzyszenie „Szansa” w Zambrowie
  • Wyróżnienie Grupa Teatralna „Ogniki” SP NR 3 w Zambrowie
  • W KATEGORII TEATRU WYKORZYSTUJĄCEGO ELEMENTY TRADYCJI:

  • I miejsce Kolędnicy „Gwiazdeczki” MP NR 1 Akademia Malucha w Zambrowie
  • II miejsce Grupa Teatralna „Rozśpiewane Aniołki” SP w Rutkach
  • Wyróżnienie Grupa Teatralna „Mały Teatrzyk” Ośrodek Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie
  • Do wzięcia udziału w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego, który odbędzie się w dniu 30 stycznia 2011 roku w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce (ul. T. Sołoniewicz 4) , Komisja konkursowa wytypowała:
  • 1. Koło Teatralne „Wesołe Skrzaty” SP NR 4 w Zambrowie
  • 2. Grupa Teatralna „Zambrusie” Stowarzyszenie „Szansa” w Zambrowie