MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

BOGU I OJCZYŹNIE
FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

Wyniki Konkursu

WIDEO-REPORTAŻ

FOTOREPORTAŻ

“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
“BOGU I OJCZYŹNIE” FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ Zambrów 2012 r.
“BOGU I OJCZYŹNIE”
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  25 listopada 2012r. godz. 9.00 - próby akustyczne, godz. 10.00 - przesłuchania konkursowe

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL IMPREZY

  • Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z powiatu zambrowskiego.
  • Popularyzacja piosenki religijnej i patriotycznej
  • Poszerzanie repertuaru i kształtowanie poziomu artystycznego wykonawców.
  • Promocja lokalnych artystów.
 • IV. UCZESTNICY

  • Soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry.
  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.
  • Podział na grupy wiekowe:
   I grupa - dzieci ze szkół podstawowych,
   II grupa - młodzież z gimnazjów,
   III grupa - młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych,
   IV grupa - schole, zespoły parafialne, osoby dorosłe.
 • V. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Jedna placówka może zgłosić nie więcej niż 5 wykonawców (tzn. solistów, zespołów, chórów, duetów).
  • Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki (jedną religijną i jedną patriotyczną).
  • Dopuszcza się podkład muzyczny z płyty kompaktowej (w formacie Audio CD, nie odtwarzamy mp3).
  • Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i odtwarzającą.
  • Kartę zgłoszenia (w załączeniu) należy dostarczyć na adres Organizato r a w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2012r.
 • VI.OCENA I NAGRODY

  • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie: dobór repertuaru, poziom wykonawczy, walory wokalne oraz ogólny efekt sceniczny i artystyczny.
  • Nagrody i wyróżnienia komisja przyzna zgodnie z grupami wiekowymi określonymi w rozdziale IV.
  • Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Nagroda główna - GRAND PRIX.
 • VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Uczestnicy wraz z opiekunami docierają na miejsce Festiwalu na koszt własny lub instytucji delegującej.
  • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MOK w Zambrowie.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania