MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • I. ORGANIZATOR MIEJSKIEGO FINAŁU KONKURSU

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  15 listopada 2023 r., godz. 13:00,

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. ZASADY UCZESTNICTWA

  Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
  • I ETAP - ELIMINACJE SZKOLNE:
   - powinny być przeprowadzone w poszczególnych szkołach,
   - zwycięzcy eliminacji szkolnych przechodzą do miejskiego finału konkursu.
  • II ETAP - FINAŁ MIEJSKI:
   - organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie,
   - każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów,
   - kartę zgłoszenia (w załączeniu) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, a także zgodę na przetwarzanie wizerunku należy dostarczyć na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2023 r.
 • IV. OCENA I NAGRODY

  • - konkurs będzie przeprowadzony w formie dyktanda,
  • - dyktanda oceni komisja powołana przez Organizatora,
  • - tytuł “MISTRZA ORTOGRAFII ZAMBROWA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH” otrzyma osoba, która popełni najmniejszą ilość błędów,
  • - wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 listopada 2023r. o godz. 13.00 w siedzibie MOK w Zambrowie,
  • - zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 • V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • - uczestnicy wraz z opiekunami na miejsce konkursu docierają na koszt własny,
  • - wszelkich informacji na temat miejskiego finału konkursu udziela Organizator.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA i RODO - do pobrania