MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w skadzie: Marta Konopka przewodniczca, Jolanta Chrostowska Sufa, Katarzyna Powichrowska po ocenie prac przyznaa miejsca
 • W kategorii klas I-III

  • MISTRZ ORTOGRAFII - Weronika Mostowska SP nr 3 Zambrw
  • WICEMISTRZ ORTOGRAFII - Mateusz Tatko SP 4 Zambrw
 • W kategorii klas IV-VI

  • MISTRZ ORTOGRAFII - Michalina KujawaSP nr 5 Zambrw
  • WICEMISTRZ ORTOGRAFII - Weronika Dbrowska SP w Starym Zakrzewie

FOTOREPORTA

MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKӣ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrw 3.05.2015 r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  27 maja 2015r., godzina 13.00 - kategoria klas I-III

  27 maja 2015r., godzina 14.00 - kategoria klas IV-VI

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul.Wyszyskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest doskonalenie znajomoci jzyka polskiego oraz motywowanie dzieci i modziey do utrwalania umiejtnoci zwizanych z posugiwaniem si poprawn polszczyzn.

 • ZAOENIA REGULAMINOWE

  • Konkurs adresowany jest do uczniw szk podstawowych.
  • Uczestnicy podzieleni s na dwie kategorie wiekowe:

   - kategoria dzieci z klas I III,

   - kategoria modziey z klas IV VI.

  • Konkurs przeprowadzony jest w dwch etapach:

   - I etap eliminacje szkolne, ktrych zwycizcy przechodz do II etapu konkursu,

   - II etap fina powiatowy organizowany przez Miejski Orodek Kultury w Zambrowie.

  • Do finau powiatowego kada szkoa moe zgosi maksymalnie czterech uczniw (po dwch z kadej kategorii wiekowej).
  • Karty zgoszenia naley dostarczy do siedziby Organizatora do 18 maja 2015 roku.
  • Konkurs odbdzie si w formie dyktanda.
  • Dyktanda oceni Komisja konkursowa powoana przez Organizatora, a ogoszenie wynikw nastpi 03 czerwca 2015 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyskiego 2a.
  • Tytu Mistrza Ortografii otrzyma osoba, ktra w swojej kategorii wiekowej popeni najmniejsz ilo bdw.
  • Kady uczestnik Konkursu otrzyma pamitkowy dyplom.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu (w towarzystwie opiekuna) na koszt wasny.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA