MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja konkursowa w składzie: Marta Konopka – przewodnicząca, Jolanta Chrostowska – Sufa, Katarzyna Powichrowska po ocenie prac przyznała miejsca
 • W kategorii klas I-III

  • MISTRZ ORTOGRAFII - Weronika Mostowska SP nr 3 Zambrów
  • WICEMISTRZ ORTOGRAFII - Mateusz Tatko SP 4 Zambrów
 • W kategorii klas IV-VI

  • MISTRZ ORTOGRAFII - Michalina KujawaSP nr 5 Zambrów
  • WICEMISTRZ ORTOGRAFII - Weronika Dąbrowska SP w Starym Zakrzewie

FOTOREPORTAŻ

MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
MISTRZ ORTOGRAFII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - MOK Zambrów 3.05.2015 r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  27 maja 2015r., godzina 13.00 - kategoria klas I-III

  27 maja 2015r., godzina 14.00 - kategoria klas IV-VI

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul.Wyszyńskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest doskonalenie znajomości języka polskiego oraz motywowanie dzieci i młodzieży do utrwalania umiejętności związanych z posługiwaniem się poprawną polszczyzną.

 • ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
  • Uczestnicy podzieleni są na dwie kategorie wiekowe:

   - kategoria dzieci z klas I – III,

   - kategoria młodzieży z klas IV – VI.

  • Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach:

   - I etap – eliminacje szkolne, których zwycięzcy przechodzą do II etapu konkursu,

   - II etap – finał powiatowy organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

  • Do finału powiatowego każda szkoła może zgłosić maksymalnie czterech uczniów (po dwóch z każdej kategorii wiekowej).
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do 18 maja 2015 roku.
  • Konkurs odbędzie się w formie dyktanda.
  • Dyktanda oceni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, a ogłoszenie wyników nastąpi 03 czerwca 2015 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a.
  • Tytuł Mistrza Ortografii otrzyma osoba, która w swojej kategorii wiekowej popełni najmniejszą ilość błędów.
  • Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu (w towarzystwie opiekuna) na koszt własny.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA