MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie reprezentowany przez Dyrektora - Panią Martę Konopka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących siedzibę MOK w Zambrowie położonych przy ulicach Grunwaldzkiej i Legionowej.

Zambrów dnia 28 listopada 2011r.

Regulamin przetargu