MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie reprezentowany przez Dyrektora - Panią Martę Konopka informuje iż przetarg pisemny nieograniczony na wynajem nieruchomości stanowiącej siedzibę MOK w Zambrowie położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 1, nie został rozstrzygnięty i nie dokonano wyboru żadnej ofert z uwagi na brak ofert spełniający wymogi Zamawiającego.

Data publikacji: 1 sierpnia 2011r.