MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE OGŁASZA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO:

KIEROWNIK REGIONALNEJ IZBY HISTORYCZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI USTALA SIĘ JAKO OSTATECZNY DNIA 21 GRUDNIA godz. 15.00

Zambrów dnia 17 grudnia 2011r.

LINK DO OGŁOSZENIA O NABORZE: Kierownik RIH