MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Numer: 528054-N-2018

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zambrów dnia 25.04.2018r.