MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT na modernizację siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie
Numer: 528054-N-2018
Data: 07/03/2018

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zambrów dnia 6.04.2018r.