MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ - Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE O CENĘ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 UMOWA

Zambrów dnia 23.03.2016r.