MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
ZAWIADAMIA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie wraz z instalacją i uruchomieniem”

TREĆ OGŁOSZENIA

Zambrów dnia 2.09.2014r.