MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę i montaż mebli do Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zambrów dnia 04.09.2014r.