MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie wraz z instalacją i uruchomieniem

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zambrów dnia 04.09.2014r.