MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie wraz z instalacją i uruchomieniem”

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZ

SIWZ SPRZĘT KOMPUTEROWY - DOC

Zambrów dnia 25.08.2014r.