MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Dostawę i montaż mebli do Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZ

SIWZ MEBLE - DOC

Załączniki

Załącznik Nr 7 MEBLE - PDF

Zambrów dnia 25.08.2014r.