MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę i montaż mebli do Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZ MEBLE - DOC

Zambrów dnia 14.10.2014r.