MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i montaż mebli do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZ MEBLE - DOC

Zambrów dnia 16.09.2014r.