MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę sprzętu komputerowego i projekcyjnego do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie wraz z instalacją i uruchomieniem

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZ KOMPUTERY - DOC

Zambrów dnia 30.09.2014r.