MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę fortepianu do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZ FORTEPIAN - DOC

Zambrów dnia 28.10.2014r.