MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY PLASTYCZNE

dla modziey ze szk ponadpodstawowych i osb dorosych

WARSZTATY Z TKACTWA I BATIKU - MALOWANIA WOSKIEM NA TKANINIE

Warsztaty bd si odbyway
od 15 lipca do 9 sierpnia 2013r. w godz. od 10.00 do 15.00
OPATA ZA UDZIA W ZAJCIACH 30 z/os.
Zapisy w Pracowni Tkaniny (sala nr 2/4)