MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie

zaprasza na

LETNIE WARSZTATY TACA TOWARZYSKIEGO

dla dzieci, modziey ze szk ponadpodstawowych i osb dorosych

Warsztaty bd si odbyway od poniedziaku do pitku
od 22 lipca do 2 sierpnia 2013r.

Z powodw niezalenych od organizatora pierwsze zajcia zostaj przeoone na dzie 23 lipca godz. 12.00
Za utrudnienia przepraszamy

Zapisy oraz podzia na grupy wiekowe na zajciach organizacyjnych dnia 22 lipca
Zajcia patne w kwocie 25z za 10 zaj

Spotkanie organizacyjne dnia 23 lipca o godzinie 12.00