MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w składzie: Elżbieta Sasinowska, Sylwia Korpalska, Włodzimierz Dąbkowski oceniła stroiki bożonarodzeniowe wykonane przez 3 zespoły biorąc pod uwagę: kompozycję, użyte materiały, estetykę wykonania oraz pomysłowość (przydzielając za każde z kryteriów od 1 do 5 punktów).
 • W KATEGORII DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH klas I – III (1 zespół)

  • I MIEJSCE: Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie w składzie: Maja Skarżyńska, Natalia Łaska, Amelia Piórkowska
  • II MIEJSCE: nie przyznano
  • III MIEJSCE: nie przyznano
  • WYRÓŻNIENIE: nie przyznano
 • W KATEGORII DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH klas IV - VI (nieobecność zgłoszonego zespołu)

  • I MIEJSCE: nie przyznano
  • II MIEJSCE: nie przyznano
  • III MIEJSCE: nie przyznano
  • WYRÓŻNIENIE: nie przyznano
 • W KATEGORII MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM (2 zespoły)

  • I MIEJSCE Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych w składzie: Magdalena Zawistowska, Magdalena Wiśniewska, Joanna Jemielity
  • II MIEJSCE Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych w składzie: Aneta Olszewska, Magdalena Chrostowska, Marta Konopka.
  • III MIEJSCE: nie przyznano
  • WYRÓŻNIENIE: nie przyznano
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  5 grudnia 2012r. godz. 12.00

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs adresowany jest do 4 grup wiekowych:
   • dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
   • dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych,
   • młodzieży z gimnazjów,
   • młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
  • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 zespoły.
  • Każdy zespół może liczyć maksymalnie 3 członków (uczniów tej samej klasy).
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny w towarzystwie opiekunów.
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora do 3 grudnia 2012r.
 • IV. ZASADY KONKURSU

  • Materiały niezbędne do wykonania stroików przynoszą uczestnicy konkursu.
  • Dozwolone są tylko naturalne materiały.
  • Każdy zespół będzie mógł wykonać tylko 1 stroik.
  • Na wykonanie stroików przewidziano 60 minut.
  • Stroiki od podstaw komponowane będą podczas konkursu.
  • Stroiki wykonane podczas konkursu przejdą na własność Organizatora.
 • V. OCENA I NAGRODY

  • Stroiki oceni komisja powołana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena będzie dokonana zgodnie z grupami wiekowymi określonymi w rozdziale trzecim.
  • Ocena prac oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu konkursu.
 • VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jeśli liczba zgłoszonych zespołów będzie mniejsza niż 4.
  • Wszelkich informacji udziela Oraganizator.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania