MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW
"JA TE MAM TALENT"

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  24 marca 2018 roku, godzina 9:00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. KATEGORIE

  • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz do ich rodzicw.
  • Kategorie:
   • - solista,
   • - zesp rodzinny (dziecko + rodzic(e))
   Uwaga! Solici z towarzyszeniem chrkw lub grup tanecznych nie bd kwalifikowani do udziau w eliminacjach wojewdzkich!
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Kwalifikacji do udziau w Konkursie dokonuj poszczeglne Przedszkola zgaszajce kandydatw.
  • Jedna placwka moe zgosi maksymalnie 2 uczestnikw z kadego oddziau, po przeprowadzeniu eliminacji rodowiskowych w przedszkolach.
  • Nie ma moliwoci zmiany uczestnikw podanych w kartach zgoszenia.
  • Karty zgoszenia naley dostarczy do siedziby Organizatora do dnia 16 marca 2018 roku.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce Konkursu na koszt wasny.
 • V. REPERTUAR I AKOMPANIAMENT

  • Kady uczestnik prezentuje dowolnie wybran jedn piosenk dostosowan do swojego wieku i moliwoci wykonawczych.
  • Nie ma moliwoci zmiany tytuu piosenki podanej w karcie zgoszenia.
  • Opiekunowie zobowizani s dostarczy Organizatorowi pyt CD (audio) zawierajc podkad muzyczny (pyta nie moe by zapisana w rozszerzeniu MP3).
  • Uczestnikowi Konkursu moe towarzyszy akompaniujca na ywo osoba dorosa.
  • Dopuszczalny jest rwnie wystp bez akompaniamentu oraz podkadu muzycznego.
 • VI. OCENA I NAGRODY

  • Uczestnikw Konkursu oceni profesjonalna Komisja konkursowa powoana przez Organizatora.
  • Komisja konkursowa oceni:
   • - dobr repertuaru,
   • - muzykalno dziecka,
   • - oglny wyraz artystyczny.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymaj dyplomy.
  • Maksymalnie 3 laureatw wytypowanych przez Komisj konkursow wemie udzia w XXV Wojewdzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolakw "Mama, Tata i Ja", o ktrego terminie laureaci zostan poinformowani w dniu ogoszenia wynikw XVII KONKURSU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKW ''JA TE MAM TALENT"
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA