MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

"DARY JESIENI"
konkursie plastycznym NA NAJPIKNIEJSZY BUKIET

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  5 padziernika 2016r., godz. 10.00,

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

  • Konkurs adresowany jest do uczniw szk podstawowych i oceniony bdzie w dwch kategoriach wiekowych (klas I-III i klas IV-VI).
  • Kada szkoa moe zgosi maksymalnie 4 zespoy (po 2 z kadej kategorii wiekowej).
  • Kady zesp moe liczy maksymalnie 3 uczniw (niekoniecznie z tej samej klasy)
   - opiekunowie mog pomaga jedynie merytorycznie.
  • Kady zesp moe wykona tylko 1 bukiet.
  • Materiay niezbdne do wykonania bukietw przynosz uczestnicy konkursu
   - dopuszczalne tylko materiay naturalne!!!
  • Uczestnicy konkursu mog korzysta z kleju, sznurkw, drutu, gbki oraz innych elementw sucych do czenia poszczeglnych fragmentw kompozycji.
  • Bukiety od podstaw komponowane bd podczas konkursu.
  • Na wykonanie bukietw przewidziano 60 minut.
  • Bukiety przechodz na wasno Organizatora.
  • Karty zgoszenia naley dostarczy do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 28 wrzenia 2016r.
 • IV. OCENA I NAGRODY

  • Bukiety oceni komisja powoana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena prac oraz wrczenie nagrd i dyplomw nastpi w dniu konkursu.
 • V. POSTANOWIENIA OGLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu jeli liczba zgoszonych zespow bdzie mniejsza ni 4.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na koszt wasny w towarzystwie opiekunw.
  • Wszelkich informacji udziela Organizator.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania