MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

Logo MOK

"DARY JESIENI"
konkursie plastycznym NA NAJPIĘKNIEJSZY BUKIET

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  5 października 2016r., godz. 10.00,

  Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a

 • III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i oceniony będzie w dwóch kategoriach wiekowych (klas I-III i klas IV-VI).
  • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 zespoły (po 2 z każdej kategorii wiekowej).
  • Każdy zespół może liczyć maksymalnie 3 uczniów (niekoniecznie z tej samej klasy)
   - opiekunowie mogą pomagać jedynie merytorycznie.
  • Każdy zespół może wykonać tylko 1 bukiet.
  • Materiały niezbędne do wykonania bukietów przynoszą uczestnicy konkursu
   - dopuszczalne tylko materiały naturalne!!!
  • Uczestnicy konkursu mogą korzystać z kleju, sznurków, drutu, gąbki oraz innych elementów służących do łączenia poszczególnych fragmentów kompozycji.
  • Bukiety od podstaw komponowane będą podczas konkursu.
  • Na wykonanie bukietów przewidziano 60 minut.
  • Bukiety przechodzą na własność Organizatora.
  • Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2016r.
 • IV. OCENA I NAGRODY

  • Bukiety oceni komisja powołana przez Organizatora konkursu.
  • Ocena prac oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu konkursu.
 • V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jeśli liczba zgłoszonych zespołów będzie mniejsza niż 4.
  • Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny w towarzystwie opiekunów.
  • Wszelkich informacji udziela Organizator.
 • KARTA ZGŁOSZENIOWA

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania