MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

May Konkurs Recytatorski
dla dzieci i modziey klas I-VI szk podstawowych
BAJE , BAJKI , BAJECZKI . . .

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie
  ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE POWIATOWYCH ELIMINACJI I KONKURSU:

  11 kwietnia 2018 r. godzina 10.00

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  • Szerzenie kultury jzyka i pikna ywego sowa.
  • Wychowanie estetyczne przez kontakt z literatur dziecic i modzieow, z dzieami o najwyszych walorach artystycznych.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA I OCENY :

  • Konkurs jest imprez otwart i odbywa si w kilku etapach (szkolnym, powiatowym, wojewdzkim).
  • Szkoa chcca zgosi uczniw do wzicia udziau w powiatowych eliminacjach konkursu zobowizana jest do zorganizowania szkolnych eliminacji Konkursu.
  • Do eliminacji powiatowych mog by zgoszone nie wicej ni 2 osoby z kadej szkoy.
  • Recytatorzy maj za zadanie przygotowa interpretacj dwch utworw (Uwaga! Nie musi to by klasyczna bajka z moraem!). Uczestnicy bd recytowa po jednym utworze, za drugi utwr powinien by przygotowany na ewentualne danie Komisji Konkursowej.
  • Czas wystpu nie moe przekracza 5 minut.
  • Komisja konkursowa powoana przez organizatora powiatowych eliminacji Konkursu oceniajc wystpy dzieci wemie pod uwag:
   • - dostosowanie repertuaru do wieku i wraliwoci emocjonalnej dziecka,
   • - form prezentacji (naley unika gestw ilustrujcych tekst, kostiumw, rekwizytw),
   • - wyrazisto mowy,
   • - oglny wyraz artystyczny;
  • Konkurs oceniany bdzie w dwch kategoriach wiekowych: kl. I III oraz kl. IV - VII
  • Najlepsi recytatorzy (jedna osoba z kadej kategorii wiekowej) przejd do Wojewdzkiego Finau Konkursu, o ktrego szczegach poinformujemy w dniu ogoszenia werdyktu. Informacje pojawia si rwnie na stronie www.woak.bialystok.pl
  • Karty zgoszenia (w zaczeniu) na eliminacje powiatowe naley dostarczy do siedziby Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ulicy Wyszyskiego 2a w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2018r.
 • KARTA ZGOSZENIOWA