Zbigniew Teofil Jach ur. 26 stycznia 1953 roku w Działdowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Filii UW w Białymstoku. Od początku swojego życia związany z Zambrowem. W latach 1977 - 1982 prowadził sprawy prawne i kadrowe Urzędu Miasta i Gminy Zambrów. Kolejne 8 lat pracował w tutejszym Urzędzie Skarbowym. Od 1990 roku pełni funkcję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Zambrów.

Pracę zawodową łączy z działalnością w samorządzie terytorialnym i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta. W latach 1991 - 1998 był radnym Rady Miasta Zambrów i pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Jest radnym powiatu zambrowskiego od 1998. W latach 2002 - 2006 sprawował obowiązki Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego. Za swoją wieloletnią działalność w organach samorządu terytorialnego otrzymał zaszczytny tytuł „Samorządowca 2006 roku”, który został mu przyznany przez czytelników Tygodnika Podlaskiego „Kontakty”. Jego zaangażowanie w życie miasta wykracza poza ramy urzędnicze. Wspiera organizacyjnie wiele inicjatyw społecznych.©2009 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów
mok.zambrow@interia.pl tel: 271-27-99 Projet i wykonanie bakos.pl