ZAMBRÓW w malarstwie - album powstał w maju 2006r. z inicjatywy Włodzimierza Dąbkowskiego - plastyka Miejskiego Osrodka Kultury w Zambrowie. Album stanowi zbiór prac wielu autorów. Są to obrazy zarówno twórców skupionych przy pracowni plastycznej MOK w Zambrowie, jak również artystów od lat działających w Zambrowie.

©2009 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów
mok.zambrow@interia.pl tel: 271-27-99 Projet i wykonanie bakos.pl