MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Marta Konopka, Jolanta Chrostowska Sufa, Katarzyna Powichrowska. po zapoznaniu si z utworami nadesanymi przez 22 uczestnikw konkursu komisja konkursowa postanowia przyzna nastpujce miejsca:
 • W kategorii dzieci ze szk podstawowych

  • I MIEJSCE: Pseudonim Mgieka, Marzena Dzierka, Publiczna Szkoa Podstawowa w Paproci Duej
  • II MIEJSCE: Pseudonim Magnolia, Wiktoria Lutostaska, Publiczna Szkoa Podstawowa w Paproci Duej
  • III MIEJSCE: Godo Kwiatek o czterech patkach, Julia Brzska, Szkoa Podstawowa nr 5 w Zambrowie
  • WYRӯNIENIE: Godo Trjkt, Rafa Krajewski, Szkoa Podstawowa Nr 5 w Zambrowie
 • W kategorii modziey ze szk ponadpodstawowych :

  • I MIEJSCE: Pseudonim May Sok, Maciej Henryk Modzelewski, Gimnazjum w Biaobrzegach
  • II MIEJSCE: Pseudonim Juliet, Magdalena Konopko, Zesp Szk Oglnoksztaccych w Zambrowie I LO
  • III MIEJSCE: Pseudonim Porta, Patrycja Kulesza, Klub Modego Pety Mira w Paproci Duej

FOTOREPORTA

MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 13.02.2015r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnicie konkursu oraz wrczenie nagrd nastpi dnia 13 lutego 2015 roku

  w siedzibie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ul. Wyszyskiego 2a o godzinie 13:00

 • III. CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wraliwoci poetyckiej dzieci i modziey.
  • Promocja modych talentw.
  • Stworzenie warunkw do publicznej konfrontacji literackiej.
 • IV. GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mog wzi udzia uczniowie szk podstawowych, gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych. Nadesane prace zostan ocenione w dwch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria dzieci ze szk podstawowych.
  • Kategoria modziey ze szk ponadpodstawowych.
 • V. ZAOENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs naley przesa 2 utwory poetyckie (kady w 4 egzemplarzach).
  • Kady egzemplarz naley opatrzy godem, tzn. pseudonimem. To samo godo powinno by umieszczone na zaklejonej kopercie zawierajcej kartk z imieniem, nazwiskiem, dokadnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarwno na kadym utworze jak i na kopercie zawierajcej dane autora powinien si znajdowa dopisek okrelajcy kategori wiekow.
  • Komisja konkursowa powoana przez Organizatora oceni nadesane prace i zdecyduje o przydziale nagrd.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesanych utworw.
  • Nadesane wiersze nie bd zwracane autorom.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na wasny koszt.
  • Wiersze naley przesa do dnia 2 lutego 2015 roku decyduje data dostarczenia zgoszenia do siedziby Organizatora. Utwory nadesane po terminie nie zostan dopuszczone do konkursu.