MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Marta Konopka, Jolanta Chrostowska Sufa, Katarzyna Powichrowska. po zapoznaniu si z utworami nadesanymi przez 22 uczestnikw konkursu komisja konkursowa postanowia przyzna nastpujce miejsca:
 • W kategorii dzieci ze szk podstawowych

  • I MIEJSCE: Pseudonim MGIEKA, Marzena Dzierka, Szkoa Podstawowa w Paproci Duej
  • II MIEJSCE: Pseudonim LEO, Mateusz Dziewulski, Szkoa Podstawowa w Paproci Duej
  • III MIEJSCE: Pseudonim POETA, Rafa Supiski, Szkoa Podstawowa nr 4 w Zambrowie
  • WYRӯNIENIE: Pseudonim IVET, Paulina Rutkowska, Szkoa w Paproci Duej
  • WYRӯNIENIE: GODO: SERDUSZKO z ezk, Wiktoria Dugoborska, Szkoa Podstawowa nr 5 w Zambrowie
  • WYRӯNIENIE: Pseudonim OBOCZEK, Patrycja Kulesza, Szkoa Podstawowa w Paproci Duej
  • WYRӯNIENIE: Pseudonim N.S., Natalia Soszyska, Szkoa Podstawowa nr 5 w Zambrowie
 • W kategorii modziey ze szk ponadpodstawowych :

  • I MIEJSCE: Nie przyznano
  • II MIEJSCE: Pseudonim MAA CZARNA , Ewa Maleszewska, Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie
  • III MIEJSCE: Pseudonim WIKI, Wiktor Skonieczny, Gimnazjum Miejskie nr 1 w Zambrowie

FOTOREPORTA

MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
MOJA WALENTYNKA Zambrw dnia 14.02.2014r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnicie konkursu oraz wrczenie nagrd nastpi dnia 12 lutego 2014 roku

  w siedzibie Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie przy ul. Wyszyskiego 2a o godzinie 13:00

 • III. CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wraliwoci poetyckiej dzieci i modziey .
  • Promocja modych talentw.
  • Stworzenie warunkw do publicznej konfrontacji literackiej.
 • IV. GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mog wzi udzia uczniowie szk podstawowych, gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych. Nadesane prace zostan ocenione w dwch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria dzieci ze szk podstawowych.
  • Kategoria modziey ze szk ponadpodstawowych.
 • V. ZAOENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs naley przesa 2 utwory poetyckie (kady w 4 egzemplarzach).
  • Kady egzemplarz naley opatrzy godem, tzn. pseudonimem. To samo godo powinno by umieszczone na zaklejonej kopercie zawierajcej kartk z imieniem, nazwiskiem, dokadnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarwno na kadym utworze jak i na kopercie zawierajcej dane autora powinien si znajdowa dopisek okrelajcy kategori wiekow.
  • Komisja konkursowa powoana przez Organizatora oceni nadesane prace i zdecyduje o przydziale nagrd.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesanych utworw.
  • Nadesane wiersze nie bd zwracane autorom.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na wasny koszt.
  • Wiersze naley przesa do dnia 3 lutego 2014 roku decyduje data dostarczenia zgoszenia do siedziby Organizatora. Utwory nadesane po terminie nie zostan dopuszczone do konkursu.