MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POETYCKI KONKURS
MOJA WALENTYNKA

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Marta Konopka, Jolanta Chrostowska Sufa, Bogumia Leniewska. po zapoznaniu si z utworami nadesanymi przez 44 uczestnikw konkursu( w tym 24 jako zesp uczniw) postanowia przyzna nagrody:
 • W kategorii dzieci ze szk podstawowych (42 uczestnikw ):

  • I MIEJSCE: Pseudonim Oboczek Patrycja Kulesza, Szkoa Podstawowa im. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Paproci Duej
  • II MIEJSCE: Mgieka Marzena Dzierka, Szkoa Podstawowa im. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Paproci Duej
  • III MIEJSCE: Godo Chopczyk i dziewczynka( wycinanka) Uczniowie klasy Ia Szkoy Podstawowej nr 5 w Zambrowie
  • WYRӯNIENIE: Pseudonim Serducho Patrycja Jarzbek, Szkoa Podstawowa im. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Paproci Duej
 • W kategorii dzieci ze szk ponadpodstawowych (2 uczestnikw):

  • I MIEJSCE: Pseudonim Mylca sercem Anna Murawska,
  • II MIEJSCE: Pseudonim Ali Baba Milena Gosk, I Liceum Oglnoksztacce im. Stanisawa Konarskiego w Zambrowie
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  Rozstrzygnicie konkursu oraz wrczenie nagrd nastpi dnia 13 lutego 2013 roku

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. CEL KONKURSU

  • Pobudzenie wraliwoci poetyckiej dzieci i modziey .
  • Promocja modych talentw.
  • Stworzenie warunkw do publicznej konfrontacji literackiej.
 • IV. GRUPY WIEKOWE

  W konkursie mog wzi udzia uczniowie szk podstawowych, gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych. Nadesane prace zostan ocenione w dwch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria dzieci ze szk podstawowych.
  • Kategoria modziey ze szk ponadpodstawowych.
 • V. ZAOENIA REGULAMINOWE

  • Na konkurs naley przesa 2 utwory poetyckie (kady w 4 egzemplarzach).
  • Kady egzemplarz naley opatrzy godem, tzn. pseudonimem artystycznym. To samo godo powinno by umieszczone na zaklejonej kopercie zawierajcej kartk z imieniem, nazwiskiem, dokadnym adresem oraz numerem telefonu autora.
  • Zarwno na kadym utworze jak i na kopercie zawierajcej dane autora powinien si znajdowa dopisek okrelajcy kategori wiekow.
  • Komisja konkursowa powoana przez Organizatora oceni nadesane prace i zdecyduje o przydziale nagrd.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesanych utworw.
  • Nadesane wiersze nie bd zwracane autorom.
  • Uczestnicy docieraj na miejsce konkursu na wasny koszt.
  • Wiersze naley przesa do dnia 31 stycznia 2013 roku decyduje data dostarczenia zgoszenia do siedziby Organizatora. Utwory nadesane po terminie nie zostan dopuszczone do konkursu.