MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZDOWYCH

Wyniki Konkursu

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRW

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  13 stycznia 2018 roku

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

  Pocztek Przegldu o godzinie 10:00 - przyjazd zespow co najmniej na godzin przed planowanym wystpem.

 • III. CEL IMPREZY

  • Prezentacja tradycyjnych i wspczesnych form teatru ludowego nawizujcego do:
   - wit (Boe Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Krli, Wielkanoc),
   - uroczystoci rodzinnych (wesele, chrzciny, rajby),
   - zwyczajw zwizanych z prac na roli i w gospodarstwie domowym (kiszenie kapusty, doynki).
  • Upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego.
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Przegld adresowany jest do: dzieci z przedszkoli i szk podstawowych, modziey z gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych oraz do osb dorosych ktre:
   - przygotuj i przedstawi program zaczerpnity z autentycznego folkloru z zachowaniem wiernoci tradycji regionalnej
   - lub opracuj program wykorzystujcy elementy tradycji regionalnej.
  • Czas prezentacji dla wszystkich wystpujcych zespow (oprcz herodw) nie moe przekroczy 40 min.
  • Spektakle oceniane bd w dwch kategoriach:
   - teatru wiernego tradycji, gdzie bdzie brana pod uwag: autentyczno rekwizytw, kostiumw, gwary, a take zgodno scenariusza z miejscow tradycj,
   - teatru wykorzystujcego elementy tradycji, gdzie oceniane bd: budowa scenariusza, reyseria, scenografia, kultura jzyka.

  • Uczestnicy docieraj na miejsce Przegldu na koszt wasny lub instytucji delegujcej. Dzieci i modzie poniej 18 roku ycia musz by pod opiek osoby dorosej.
  • Spektakle oceni komisja konkursowa powoana przez Organizatora, a zwycizcy zostan uhonorowani pamitkowymi statuetkami.
  • Dodatkowych informacji dotyczcych Przegldu udzielaj pracownicy Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie pod numerem telefonu 86 / 271-27-99.
  • Karty zgoszenia wraz z list uczestnikw (w zaczeniu) naley dostarczy do Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie w nieprzekraczalnym terminie 2 stycznia 2018 roku.
  • Do konkursu wojewdzkiego ktry odbdzie si 12-13 lutego 2016r. w Regionalnym Orodku Kultury w omy przy ul. Maachowskiego 4 zostan wytypowane maksymalnie 2 zespoy.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania