MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZDOWYCH

Wyniki Konkursu

  WYNIKI KONKURSU

 • Komisja w skadzie: Ewa Jakubaszek, Marzanna Gawrych, Agnieszka Krasienkiewicz, Dariusz Kryspiniuk postanowia przyzna.
  • I MIEJSCE:

   Koo Teatralne WESOE SKRZATY ze Szkoy Podstawowej Nr 4 w Zambrowie
  • XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
  • II MIEJSCE:

   AS Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy w Dugoborzu w Dugoborzu
  • XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
  • III MIEJSCE:

   Uczniowie klasy II ze Szkoy Podstawowej w Koakach Kocielnych
  • XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
  • WYRӯNIENIE:

   Przedszkolaki z grupy XI z Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie
  • XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
  • WYRӯNIENIE:

   Ludowy Zesp piewaczy-Stary Laskowiec ( grupa dziecica)
  • XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
  • WYRӯNIENIE:

   Ludowy Zesp piewaczy-Stary Laskowiec ( grupa modzieowa)
  • XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
   XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
 • Do udziau w XXVIII Wojewdzkim Spotkaniu Zespow Koldniczych, ktre odbdzie si 1 lutego 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnwce (ul. T. Sooniewicz 4) o godz.11:00 komisja konkursowa wytypowaa:

  Koo Teatralne WESOE SKRZATY ze Szkoy Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

FOTOREPORTA

XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH - Zambrw 25.01.2015r.
XV POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZʘDOWYCH Zambrw 24.01.2015r.
 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRW

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  24 stycznia 2015 roku

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

  Pocztek Przegldu o godzinie 09:00 - przyjazd zespow co najmniej na godzin przed planowanym wystpem.

 • III. CEL IMPREZY

  • Kontynuowanie tradycyjnego koldowania osadzonego w tradycji lokalnej
  • Ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespow koldujcych zgodnie z tradycj
 • IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Przegld adresowany jest do: dzieci z przedszkoli i szk podstawowych, modziey z gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych oraz do osb dorosych.
  • Czas prezentacji dla wszystkich wystpujcych zespow (oprcz herodw) nie moe przekroczy 10 min.
  • Spektakle oceniane bd w dwch kategoriach:
   - zgodno z tradycj
   - rekwizyty i przebrania
   - maniera wykonawcza
   - poziom i oglny wyraz artystyczny

  • Uczestnicy docieraj na miejsce Przegldu na koszt wasny lub instytucji delegujcej. Dzieci i modzie poniej 18 roku ycia musz by pod opiek osoby dorosej.
  • Spektakle oceni komisja konkursowa powoana przez Organizatora, a zwycizcy zostan uhonorowani pamitkowymi statuetkami.
  • Maksymalnie 2 zespoy zostan wytypowane do wzicia udziau w XXVIII Wojewdzkim Spotkaniu Zespow Koldniczych, ktre odbdzie si w dniu 01 lutego 2015 roku w Hajnowskim Domu Kultury
  • Dodatkowych informacji dotyczcych Przegldu udzielaj pracownicy Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie pod numerem telefonu 86 / 271-27-99.
  • Karty zgoszenia wraz z list uczestnikw (w zaczeniu) naley dostarczy do Miejskiego Orodka Kultury w Zambrowie w nieprzekraczalnym terminie 12 stycznia 2015 roku.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania