MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

POWIATOWY PRZEGLD TEATRW OBRZDOWYCH

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Grunwaldzka 1, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

  PATRONAT HONOROWY

  BURMISTRZ MIASTA ZAMBRW

  Starosta Powiatu Zambrowskiego

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  15.01.2011r. Szkoa Podstawowa nr 3 w Zambrowie

  ul. Magazynowa 13 godz. 10.00

 • III. CEL IMPREZY

  • Kontynuowanie tradycyjnego koldowania osadzonego w tradycji lokalnej
  • Ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespow koldujcych zgodnie z tradycj
 • UCZESTNICY

  • Zespoy dziecice i modzieowe (przedszkola, szkoy podstawowe,gimnazja i szkoy rednie).
  • Osoby dorose
 • OCENA I NAGRODY

  • Czas trwania spektaklu nie moe przekracza (oprcz herodw) 10 minut.
  • Komisj konkursow powoa organizator.
  • Kryteria oceny:
   - zgodno z tradycj
   - rekwizyty i przebrania
   - maniera wykonawcza
   - poziom i oglny wyraz artystyczny
  • Najleprze zespoy otrzymaj nagrody przydzielone przez komisjkonkursow.
  • Maksymalnie 2 zespoy zostan wytypowane do wzicia udziau w Przegldzie Zespow Koldniczych - Hajnwka 2011, ktry odbdzie si w dniu 30.01.2011r.
  • KART UCZESTNICTWA NALEY DOSTARCZY DO SIEDZIBY ORGANIZATORA DO 11.01.2011r.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania

 • POSTANOWIENIA OGLNE

  • Uczestnicy docieraj na miejsce Przegldu na koszt wasny lub instytucji delegujcej.
  • Organizator zapewni aparatur naganiajc.
  • Sprawy nie ujte regulaminem rozstrzygnie organizator.

Uczestnicy

 • Grupa teatralna Ogniki

  ze Szkoy Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
 • Grupa teatralna May Teatrzyk

  z Orodka Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie
 • Koo teatralne Wesoe Skrzaty

  ze Szkoy Podstawowej nr 4 w Zambrowie
 • Grupa teatralna Rozpiewane anioki

  ze Szkoy Podstawowej w Rutkach
 • Grupa teatralna Zambrusie

  ze Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie
 • Koldnicy Gwiazdeczki

  z Miejskiego Przedszkola nr 1 W Zambrowie

A tak to wygldao okiem Boeny Rytwiskiej

A tak to wygldao okiem Jacka Bartnickiego

Wyniki

 • Komisja konkursowa w skadzie:

  1. Agnieszka Krasinkiewicz

  2. Andrzej Kozowski

  3. Zygmunt Ciesielski

 • Komisja konkursowa oceniajc wystpy poszczeglnych zespow wzia pod uwag:

  - w spektaklach wiernych tradycji: autentyczno rekwizytw, kostiumw, gwary oraz zgodno scenariusza z miejscow tradycj,
  - w spektaklach wykorzystujcych elementy tradycji: budow scenariusza, reyseri, scenografi i kultur jzyka.
  • W KATEGORII TEATRU WIERNEGO TRADYCJI:

  • I miejsce Koo Teatralne Wesoe Skrzaty SP NR 4 w Zambrowie
  • II miejsce Grupa Teatralne Zambrusie Stowarzyszenie Szansa w Zambrowie
  • Wyrnienie Grupa Teatralna Ogniki SP NR 3 w Zambrowie
  • W KATEGORII TEATRU WYKORZYSTUJCEGO ELEMENTY TRADYCJI:

  • I miejsce Koldnicy Gwiazdeczki MP NR 1 Akademia Malucha w Zambrowie
  • II miejsce Grupa Teatralna Rozpiewane Anioki SP w Rutkach
  • Wyrnienie Grupa Teatralna May Teatrzyk Orodek Wsparcia Rodziny Caritas w Zambrowie
  • Do wzicia udziau w Przegldzie Teatrw Wiejskich i Obrzdowych Wojewdztwa Podlaskiego, ktry odbdzie si w dniu 30 stycznia 2011 roku w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnwce (ul. T. Sooniewicz 4) , Komisja konkursowa wytypowaa:
  • 1. Koo Teatralne Wesoe Skrzaty SP NR 4 w Zambrowie
  • 2. Grupa Teatralna Zambrusie Stowarzyszenie Szansa w Zambrowie