MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZAMBROWIE

BOGU I OJCZYNIE
FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

 • I. ORGANIZATOR

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a, 18-300 Zambrw, tel. 86/271 27 99

 • II. TERMIN I MIEJSCE

  19 listopada 2016r. godz. 8:00 - prby akustyczne, godz. 9:00 - przesuchania konkursowe

  Miejski Orodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyskiego 2a

 • III. CEL IMPREZY

  • Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci, modziey i osb dorosych z powiatu zambrowskiego.
  • Popularyzacja piosenki religijnej i patriotycznej.
  • Poszerzanie repertuaru i ksztatowanie poziomu artystycznego wykonawcw.
  • Promocja lokalnych artystw.
 • IV. UCZESTNICY

  • Solici, duety, zespoy wokalne, zespoy wokalno-instrumentalne, chry.
  • Konkurs adresowany jest do uczniw szk podstawowych, gimnazjw, ponadgimnazjalnych i osb dorosych.
  • Podzia na grupy wiekowe:
   I grupa - dzieci ze szk podstawowych,
   II grupa - modzie z gimnazjw,
   III grupa - modzie ze szk ponadgimnazjalnych,
   IV grupa - schole, zespoy parafialne, osoby dorose.
 • V. ZASADY UCZESTNICTWA

  • Jedna placwka moe zgosi nie wicej ni 3 wykonawcw (tzn. solistw, zespow, chrw, duetw).
  • Kady wykonawca prezentuje 2 piosenki (jedn religijn i jedn patriotyczn).
  • Dopuszcza si podkad muzyczny z pyty kompaktowej (w formacie Audio CD, nie odtwarzamy mp3).
  • Organizator zapewnia aparatur naganiajc i odtwarzacz CD i pianino elektryczne.
  • Kart zgoszenia naley dostarczy na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2016r.
 • VI.OCENA I NAGRODY

  • Komisja konkursowa powoana przez Organizatora ocenia bdzie: dobr repertuaru, poziom wykonawczy, walory wokalne oraz oglny efekt sceniczny i artystyczny.
  • Nagrody i wyrnienia komisja przyzna zgodnie z grupami wiekowymi okrelonymi w rozdziale IV.
  • Kady uczestnik Festiwalu otrzyma pamitkowy dyplom.
  • Nagroda gwna - GRAND PRIX.
 • VII. POSTANOWIENIA OGLNE

  • Uczestnicy wraz z opiekunami docieraj na miejsce Festiwalu na koszt wasny lub instytucji delegujcej.
  • Sprawy nie ujte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Dodatkowych informacji udzielaj pracownicy MOK w Zambrowie.
 • KARTA ZGOSZENIOWA

  KARTA ZGOSZENIOWA - do pobrania